Ha koll på dina rättigheter när du samverkar

Att samverka med näringsliv kan få din forskning att flyga. Men var noga med dina rättigheter. Olivia Tolan vid UU Innovation vet vad du ska tänka på före, under och efter samarbetets slut.

Olivia Tolan är en av UU Innovations IP-rådgivare

Företagen letar ständigt efter spetskunskap eller trovärdighet som kan bidra till deras verksamhet. För forskaren kan ett samarbete öppna nya möjligheter och ge viktigt ekonomiskt stöd. Men själva formen för samarbetet måste först definieras.

– Mitt bästa råd är att tänka efter innan projektet påbörjas. Samtalet som leder fram till hur samarbetet ska gå till är viktigt, säger Olivia Tolan, IP-rådgivare vid UU Innovation. Vad vill var och en uppnå, vad ska du dela med dig av och vad ska hända med dina forskningsresultat när samarbetet upphört?

Det bästa är att kontakta en IP-rådgivare i tidigt skede. En sådan har koll på lämpliga avtalsformer och ersättningsmodeller och kan hjälpa till med en gemensam avsiktsförklaring. Själva avtalet kan senare vara formulerat på en till två sidor där det framgår hur rättigheter fördelas och under hur lång tid något ska vara hemligt. Ett till tre år är vanligt.

– Forskaren bör ha rätt att publicera samt använda resultatet i forskning och undervisning. Undvik också att avtala bort rätten att samarbeta med andra företag i framtiden, råder Olivia.

Ett dilemma för forskare kan vara att hitta balans mellan publicering och tillgången till ny kunskap i samverkan med företag. En annan svårighet kan vara akut behov av finansiering för fortsatt forskning. Men ofta förstår alla parter vad som kan anses rimligt och de hittar en lämplig lösning. Som i fallet med det framgångsrika teamet inom medicinforskning som avtalat med ett företag inom en smal nisch att dela med sig av vissa resultat.

– Forskaren skickade tidiga versioner av manuskriptet till företaget inför en publicering. Mot betalning fick företaget första tjing på att använda data kommersiellt, till exempel genom att söka patent, samtidigt som forskaren behöll kontroll över publicering och rätten till vidare samarbete med övriga aktörer.

IP står för intellectual property

IP-rådgivarna vid UU Innovation hjälper dig att föreslå hur samverkan kan ske på bästa sätt. De är experter på att skydda din idé utan att krångla till det. UU Innovation erbjuder också utbildning i IP-frågor.

Goda råd på vägen:

  • Ta reda på vilken typ av samarbete det är frågan om
  • Definiera typ av avtal samt avtalsparter
  • Kontakta IP-rådgivare i ett tidigt stadium