Rådgivning och stöd för samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Tillsammans med universitetets juridiska avdelning kan UU Innovation erbjuda stöd  i samband med att samarbetsavtal ska tecknas och IP-rättigheter förhandlas.

Vid samarbeten mellan akademiska forskare och företag och/eller andra organisationer är frågor som rör immateriella rättigheter och ägandeskap ofta centrala. Det är därför viktigt att ha genomtänkta samarbetsavtal, som reglerar rättigheterna för alla involverade parter. Samarbetsavtal reglerar bland annat rätten till resultat och regler för publicering.

I samarbete med juridiska avdelningen kan UU Innovation hjälpa till med rådgivning, arbetsmodeller och avtal, så att ett samarbetsprojekt kan drivas på ett sätt som gagnar alla parter.

Kontakta oss gärna med dina frågor om avtal, uppfinnarskap, ägarskap, rättigheter etc. i olika typer av samarbetsprojekt.

Ha koll på dina rättigheter när du samverkar

Att samverka med näringslivet kan få din forskning att flyga. Men var noga med dina rättigheter. Olivia Tolan vid UU Innovation vet vad du ska tänka på före, under och efter samarbetets slut.

Läs mer