Nyheter och event

Informationsmöten om pågående utlysning från Swelife/Medtech4Health

Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019 är öppen. Vi bjuder in till informationsmöten för att berätta om utlysningen och det stöd som finns för att ansöka.

Upp till tre miljoner per projekt ligger i potten för innovationsprojekt inom bättre hälsa (life science, medtech, hälso- och sjukvård etc).

UU Innovation arrangerar två korta informationsmöten om utlysningen:

  • 10 oktober, kl. 12.00-12.45 i Beurlingrummet på Ångströmlaboratoriet (anmäl dig senast 8 oktober)
  • 16 oktober, kl. 12.00-12.45 i Trippelrummet på Navet/SciLifeLab, BMC (anmäl dig senast 14 oktober)

Vi bjuder på lunchmacka från kl. 11.45 vid båda mötena.

Mer information om utlysningen hittar du här

Kontakta oss om du har frågor om utlysningen eller informationsmötet

Andy Browning för SweLife: andy.browning@uuinnovation.uu.se

Anna Franzén för Medtech4Health: anna.franzen@uuinnovation.uu.se

Årets nummer av Läsvärt är här!


Läsvärt
är en tidning som riktar sig till forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet men som kan läsas med behållning av alla med intresse för hur forskning vid Uppsala universitet kommer till nytta i samhället. I tidningen kan du läsa intervjuer med forskare och artiklar om spännande samverkans- och innovationsprojekt. Här beskrivs även exempel på initiativ och stöd för innovationsutveckling vid Uppsala universitet.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pdf

Trevlig läsning!

Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

I september startar den femte omgången av en kurs i immaterialrätt och kommersialisering för doktorander och övriga medarbetare på Uppsala universitet. Kursen ges i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV.

Kursen som motsvarar 3 hp, ger deltagarna en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Kursen omfattar fyra tillfällen under perioden 24 september till 15 oktober 2019.

Läs mer

Vägen till marknaden för medicintekniska innovationer

Vad krävs för att utveckla en ny medicinteknisk produkt och hur går man till väga för att få den använd inom i hälso- och sjukvård? Hur kan nya, mindre företag förbereda sig för att öka chanserna att lyckas? Den 24 april arrangerade UU Innovation en nätverksträff för att ge forskare som utvecklar medicintekniska lösningar ökad kunskap inom området och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Om kvällen i korthet kan du läsa här.

Accessmagasinet

Ett välfyllt magasin om samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, som bland annat innehåller "The process for success - 5i" och många olika berättelser om goda samarbeten och initiativ. Magasinet Access togs fram som en del av ett treårigt samverkansprojekt mellan Linköping, Uppsala och Örebro universitet. Projektets syfte var att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pfd

Med önskan om inspirerande läsning!

”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt utbildningspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.  

Intervju med Pontus