10 goda skäl att kontakta oss - för dig som arbetar på Uppsala universitet

 1. Utforska potentialen för nyttiggörande
  Du har forskningsresultat som du tror andra kan ha nytta av. Eller rentav en idé om en ny produkt eller tjänst.
   
 2. Bredda ditt nätverk
  Du vill bredda ditt nätverk med kontakter utanför akademin.
   
 3. Skydda din idé
  Du vill veta om och hur du kan skydda din idé eller dina resultat med patent eller annat immaterialrättsligt skydd.
   
 4. Omvärldskoll
  Du vill veta mer om externa organisationers kunskapsbehov och utmaningar och  hur dessa relaterar till din forskning.
   
 5. Inleda samarbete
  Du vill samarbeta med ett företag eller annan organisation utanför akademin kring ett gemensamt intresseområde.
   
 6. Samarbetsavtal
  Du har frågor om avtal, immateriella rättigheter, uppfinnarskap och ägarskap i samarbeten med företag eller andra externa partner.
   
 7. Mentorskap
  Du är intresserad av att få en erfaren mentor som är verksam utanför akademin och lära dig mer om hur din forskning kan skapa nytta i samhället.
   
 8. Finansieringsmöjligheter
  Du behöver finansiering för att testa din idé eller för att inleda ett samarbete med en extern partner.
   
 9. Stärk din ansökan
  Du behöver hjälp med frågor som rör forskningens nyttiggörande och genomslag i samhället eller med hanteringen av immateriella tillgångar när flera parter är involverade.
   
 10. Boka ett möte
  Du har en idé, en fråga eller är bara intresserad av att diskutera hur just din forskning kan skapa nytta utanför akademin.  

Kontakta oss redan idag!