Att hitta användbar information från patent

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom och/eller i hus Hubben i Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 38
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Utbildning

Det här är det andra seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen innehåller totalt fyra seminarier och riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare vid samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Seminariet ger ökad kunskap om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.

Samtliga seminarier i kursen ges på engelska.

Information och anmälan till kursen

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2020.