Grundläggande kunskaper om immaterialrätt (IP)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom och/eller i hus Hubben i Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 38
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Utbildning

Det här är det första seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen omfattar totalt fyra seminarier och riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Detta seminarium ger en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. En diskussion om hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP har också sin givna plats.

Samtliga seminarier i kursen hålls på engelska.

Information och anmälan till kursen

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2020.