UU Innovation

Goda exempel

Här hittar du berättelser om forskare och studenter som får eller har fått stöd från oss på UU Innovation i den tidiga affärsutvecklingen av sina upptäckter och idéer.

Analys av läkemedel i simulerad tarm

Janneke Keemink har utvecklat ett verktyg i labbmiljö som kan förutsäga hur läkemedel beter sig i våra tarmar och hur mycket av kemikalierna som når blodet. Målet är att skapa en fullt utvecklad servicetjänst så att företag kan komma vidare med sina läkemedelskandidater snabbare än i dag. 

Intervju med Janneke

Utvecklar nytt bencement för kotfrakturer

Ett nytt elastiskt bencement kan förbättra behandlingen av äldre bensköra patienter med brott på ryggkotorna.
– Meningen är att minska risken för nya frakturer, säger forskaren Cecilia Persson.

Läs om Inossia

Diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens

Professor Johan Elfs forskargrupp har utvecklat metoder som gör att det går att studera livsprocesser i realtid på molekylnivå. Med avstamp i den kunskapen har forskarna nu tagit fram ett diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens vid urinvägsinfektion.

Intervju med Johan Elf

Att få leva sin dröm

Att få upptäcka nya saker är en viktig drivkraft för Sara Mangsbo, docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Förutom att forska vid universitetet är hon också forskningschef på Uppsalaföretaget Immuneed AB, som hon var med och grundade för några år sedan. Att vara både forskare och entreprenör är drömmen, även om det finns dagar hon önskar att dygnet hade fler timmar.

Intervju med Sara Mangsbo

Med förhoppning att revolutionera läkemedelsforskningen

Membranproteiner är högintressanta för läkemedelsutveckling, men ofta svåra att studera. Företaget Salipro Biotech har utvecklat nanopartiklar som kan isolera stabila och funktionella membranproteiner. Bakom företaget finns Jens Frauenfeld och Robin Löving som båda har en bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet.

Läs om Salipro Biotech

För patientens bästa

Mer makt över sin egen hälsa och en bättre sjukvård. Det hoppas Uppsalaföretaget Symptoms kunna åstadkomma med sin nya programvara där patienten själv fyller i symptom och besvär över tid.

Läs om Symptoms

En affärsresa med början i rymden

Forskare vid Ångströmlaboratoriet har utvecklat en helt ny typ av detektor som kan användas för att upptäcka extremt små mängder av olika gaser i luften. Att spåra giftgaser, upptäcka sprängämnen inom säkerhetsbranschen, analysera utandningsluft och mäta växthusgaser är exempel på vad detektorn kan användas till. Men det var rymden forskarna hade i åtanke när de fick idén till den nya detektorn.

Läs om Fourth State Systems