Finansiering av samarbetsprojekt

Finansiering

Vi hjälper dig hitta finansiering för ditt samarbete.

För att inleda ett samarbete är finansiering oftast en nyckelfråga. UU Innovation kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd och matcha med rätt samarbetspart för ansökningar.

Här nedan finns några exempel på finansieringsmöjligheter som universitetet kan erbjuda och där man söker löpande. Vi har också kunskap om andra program och utlysningar som finansierar samverkan mellan akademi och omvärld. Vi har ett nära samarbete med universitetets EU-koordinatorer och forskningssekreterare för att kunna ge bästa möjliga råd om extern finansiering.

Kontakta oss för att få mer information om vilka möjligheter som finns och vad som kan passa just dina behov.

Sök samverkanscheck

För dig som forskar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet och vill arrangera en workshop eller annat interaktivt möte med representanter från näringsliv, offentlig eller ideell verksamhet erbjuder UU Innovation samverkanscheckar. Syftet med checkarna är att stimulera kunskapsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och icke-akademiska organisationer. Tanken är att checkarna ska underlätta det första steget mot ett framtida samarbete; att utforska och identifiera gemensamma intressen att samarbeta kring. Ansökningar tas emot löpande och finansering kan beviljas med upp till 30 000 kronor.

Mer om samverkanscheck

Förstudiemedel - för att snabbare komma igång

Förstudiemedel är en finansieringsform för att initera ett mindre samarbetsprojekt mellan akademiska forskare och organisationer utanför akademin. Det förutsätter att det finns intresse och nytta för båda parter att inleda ett samarbete.

Förstudieprojekt kan beviljas finansiering med upp till 50 000 kronor som kan användas för att bekosta den akademiska partens tid och omkostnader i projektet.

Verifiering för samverkan

Verifiering för samverkan, VFS, är ett program för att finansiera tidiga samarbetsprojekt med forskare vid Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. Programmet erbjuder en möjlighet att snabbare komma igång och testa ett samarbete i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse.

Tanken med VFS är att reducera de eventuella hinder som förhindrar eller fördröjer starten av ett samarbete. Finansiering kan beviljas med upp till 300 000 kronor per projekt.

Läs mer om VFS

Beviljade projekt 2016

Bygg för framtiden, BFF

Bygg för framtiden, BFF är en finansieringsmöjlighet som syftar till att underlätta för forskare att förbereda en ansökan till större utlysningar där samverkan med en eller flera externa parter är ett krav. Exempel är Vinnovas utlysningar för Kompetenscentrum och Utmaningsdriven Innovation, UDI samt utlysningar från europeiska finansiärer som European Institute of Innovation and Technology, EIT och Innovative Medicines Initiative, IMI.

Medel från BFF ska stödja bildandet av ett konsortium med minst en extern organisation inför specifik större ansökan. Aktiviteter som kan finansieras är exempelvis mötesarrangemang och resor för att möta industripartners.

Till ansökan

För frågor och mer information kontakta Anna Franzén eller Cecilia Nilsson, båda samverkansledare på UU Innovation. 

Nyttiggörande i forskningsansökningar

Att arbeta fram konkurrenskraftiga forskningsansökningar är en utmaning - tiden är ofta knapp, frågorna många, liksom de personer och parter som är involverade. För vissa former av forskningsfinansiering, exempelvis EU-medel, gäller att man redan i ansökan behöver beskriva hur forskningen ska nyttiggöras och hur den kommer att skapa nytta – det vill säga impact - i samhället.

Här kan vi på UU Innovation bidra. Vi samarbetar med universitetets forskningssekreterare och EU-koordinatorer och tillsammans kan vi täcka in så många aspekter som möjligt. På så vis kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningsfinansiering och ge dig största möjliga flexibilitet att använda dina forskningsresultat på lång sikt. Möjligheten att nyttiggöra forskning kommersiellt hänger ofta på hur forskningen är finansierad och vem som äger rättigheterna till resultaten.

Av UU Innovation kan du bland annat få hjälp med:

  • tips och råd om olika utlysningar
  • att hitta rätt partner - företag och/eller organisation - för din ansökan
  • att identifiera och beskriva vad som kan nyttiggöras, hur och när
  • frågor kring ägande och hantering av IP
  • råd om resurser, aktiviteter, roller, tidplan och finansiering av nyttiggörande
  • råd, verktyg och inspiration för nyttiggörande


Ett Bra Tips

Kom ihåg att kontakta universitetets forskningssekreterare, EU-koordinatorer eller oss i god tid för bästa hjälp med din ansökan.

Hitta aktuella utlysningar

Som forskare kan du söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen med hjälp av utlysningsdatabasen, Research Professional. I denna databas finns finansieringsmöjligheter från hela världen, inklusive specialiserade små utlysningar i Sverige.