UU Innovation

Finansiering av samarbetsprojekt

Finansiering

Vi hjälper dig hitta finansiering för ditt samarbete.

För att inleda ett samarbete är finansiering oftast en nyckelfråga. UU Innovation kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd och matcha med rätt samarbetspart för ansökningar.

Här nedan finns några exempel på finansieringsmöjligheter som vi själva kan erbjuda och där man söker löpande eller i samband med ett event eller en utlysning. Vi har också kunskap om andra program och utlysningar som finansierar samverkan mellan akademi och omvärld. Vi har ett nära samarbete med universitetets EU-koordinatorer och forskningssekreterare för att kunna ge bästa möjliga råd om extern finansiering.

Kontakta oss för att få mer information om vilka möjligheter som finns och vad som kan passa just dina behov.

Förstudiemedel - för att snabbare komma igång

Varje år arrangerar UU Innovation ett antal event där kunskapsutbyte kring specifika frågeställningar mellan universitetets forskare och företag eller annan organisation står i fokus. Ett exempel på ett sådant event är AIMday, som vi varje år arrangerar inom olika tematiska områden.

För att underlätta fortsatt kunskapsutbyte kring frågor som diskuterats kan UU Innovation erbjuda finansiering av förstudier. Det förutsätter att det finns intresse och nytta för båda parter att gå vidare och inleda ett samarbete. Att ansöka om förstudiemedel är enkelt och görs i anslutning till det aktuella eventet.

Förstudieprojekt kan beviljas finansiering med upp till 50 000 kronor och gör det möjligt att snabbt och enkelt komma igång med samarbetet. Förstudiemedlen kan användas för att bekosta den akademiska partens tid och omkostnader i projektet.

Sök samverkanscheck

För dig som forskar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet och vill arrangera en workshop eller annat interaktivt möte med representanter från näringsliv, offentlig eller ideell verksamhet erbjuder UU Innovation samverkanscheckar. Syftet med checkarna är att stimulera kunskapsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och icke-akademiska organisationer. Tanken är att checkarna ska underlätta det första steget mot ett framtida samarbete; att utforska och identifiera gemensamma intressen att samarbeta kring. Ansökningar tas emot löpande och finansering kan beviljas med upp till 30 000 kronor.

Mer om samverkanscheck

Verifiering för samverkan

Verifiering för samverkan, VFS, är ett program för att finansiera tidiga samarbetsprojekt med forskare vid Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. Programmet erbjuder en unik möjlighet att komma igång och testa ett samarbete i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse. VFS-programmet har haft en utlysning per år sedan 2014 med medel från Vinnova och Uppsala universitet.

Tanken med VFS är att reducera de eventuella hinder som förhindrar eller fördröjer starten av ett samarbete. Finansiering kan beviljas med mellan 50.000 och 200.000 kr per projekt. Pengarna betalas ut till den akademiska parten i projektet. Samarbetsprojekten kan variera i omfattning och inriktning men alltid vara till ömsesidig nytta för deltagarna.

Läs mer om VFS

Beviljade projekt 2016

Nyttiggörande i forskningsansökningar

Att arbeta fram konkurrenskraftiga forskningsansökningar är en utmaning - tiden är ofta knapp, frågorna många, liksom de personer och parter som är involverade. För vissa former av forskningsfinansiering, exempelvis EU-medel, gäller att man redan i ansökan behöver beskriva hur forskningen ska nyttiggöras och hur den kommer att skapa nytta – det vill säga impact - i samhället.

Här kan vi på UU Innovation bidra. Vi samarbetar med universitetets forskningssekreterare och EU-koordinatorer och tillsammans kan vi täcka in så många aspekter som möjligt. På så vis kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningsfinansiering och ge dig största möjliga flexibilitet att använda dina forskningsresultat på lång sikt. Möjligheten att nyttiggöra forskning kommersiellt hänger ofta på hur forskningen är finansierad och vem som äger rättigheterna till resultaten.

Av UU Innovation kan du bland annat få hjälp med:

  • tips och råd om olika utlysningar
  • att hitta rätt partner - företag och/eller organisation - för din ansökan
  • att identifiera och beskriva vad som kan nyttiggöras, hur och när
  • frågor kring ägande och hantering av IP
  • råd om resurser, aktiviteter, roller, tidplan och finansiering av nyttiggörande
  • råd, verktyg och inspiration för nyttiggörande


Ett Bra Tips

Kom ihåg att kontakta universitetets forskningssekreterare, EU-koordinatorer eller oss i god tid för bästa hjälp med din ansökan.

Hitta aktuella utlysningar

I Medarbetarportalen kan du som forskare på Uppsala universitet hitta aktuella utlysningar från både svenska och internationella finansiärer.


 

Sociala innovationer i samverkan med Uppsalaforskare får Vinnovafinansiering

När Vinnova beslöt om medel i sin senaste utlysning inom Social innovation fanns Uppsalaforskare representerade i två av de tjugo utvalda projekten; Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter samt Nyhetsvärderaren- ett digitalt verktyg för kritisk nyhetsläsning hos ungdomar och lärare. Ta del av intervjuer med forskarna som leder projekten och med Vinnova om satsningen Social innovation och kommande utlysning.

Till intervjuerna