UU Innovation

UU Innovations ledningsgrupp

Jenny Nordquist, tf chef
e-post

Malin Graffner Nordberg, gruppchef för kommersialisering och IP
e-post

Cecilia Nilsson, gruppchef för samverkan
e-post

Patrick Micucci, gruppchef för ekonomi och administration
e-post