UU Innovation

UU Innovations advisory board

UU Innovation har inrättat en rådgivande grupp med företrädare för en bredd av verksamheter i Sverige och utomlands. Uppgiften är att vara en resurs för verksamhetens strategiska planering, bredda kontaktnätet och bidra med omvärldskunskap. Gruppens ordförande är Uppsala universitets prorektor, Anders Malmberg.

I UU Innovations advisory board ingår:

  • Professor Elmer Sterken, rektor University of Groningen
  • Hans Enocson, vd, GE Nordic
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
  • Petra Einarsson, vd Sandvik Materials Technology
  • Yvonne Näsström, näringslivsdirektör, Uppsala kommun
  • Cengiz Tarhan, vd UCL Business, London

Den rådgivande gruppen bildades 2015 och sammanträder en gång om året.

UU Innovations advisory board. Med på bilden är också Tobias Krantz, Svenskt näringsliv och Lars-Eric Larsson och Pirkko Tamsen, UU Innovation. Saknas på bilden gör Hans Enocson, GE Nordic.