Andy Browning tillbaka till nya utmaningar

Hallå där… Andy Browning, som nu är tillbaka på jobbet som samverkansledare vid UU Innovation efter två år som EIT Health Director for Innovation Projects med placering i München.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife och den nya nationella testbädden Testa Center i Uppsala är satsningar som Andy Browning nu kommer att arbeta med.

Hur känns det att vara tillbaka?
– Jättebra! Det är skönt att ha vardagen i Sverige igen och det är kul att vara tillbaka på UU Innovation – alla är så välkomnande. Mycket har förstås hänt i verksamheten under tiden jag varit borta så det finns en hel del nytt att sätta sig in i. Sedan har jag fått flera spännande uppgifter på mitt bord att hugga tag i.

Vad är det du ska göra?
– Jag ska vara en resurs i universitetets samverkan med Testa Center som är en ny nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel i anslutning till GE Healthcares anläggning i Uppsala. Här kommer universitetet att gå in med en del pengar och resurser och det öppnas en stor möjlighet för våra forskare att nyttja denna infrastruktur, både för utbildning och för forsknings- och innovationsprojekt. Mitt fokus blir just att identifiera vilka forskare som har behov, hur behoven ser ut och hjälpa dem att få tillgång och komma igång på ett bra sätt. Det här är en fantastisk möjlighet för universitetet och det gäller att ta vara på den!

Du kommer också att få en framträdande roll i SWElife, eller hur?
– Ja, från 1 februari blir UU Innovation regional koordinator för SWElife – en roll vi tar över från Uppsala BIO och som jag kommer att ansvara för. Mitt jobb blir att informera ute i regionen om utlysningarna inom SWElife och säkerställa att de som söker får den stöttning de behöver inför, under och efter ansökan. Stödet kan komma från oss på UU Innovation, från Uppsala BIO eller andra innovationsstödjande aktörer beroende på vilka det är som söker. Det här är en bra sak för universitetet eftersom det kommer att innebära att vi kan ge ett mer aktivt stöd till de forskare från universitetet som söker pengar genom SWElife och förhoppningen är förstås också att det blir fler som söker.

Kommer du helt att släppa EIT Health nu?
– Nej, jag kommer förstås att finnas med kring aktiviteter och ansökningar från universitetet med koppling till EIT Health. Det finns många bra krafter runtom på universitetet som jobbar för att vi fortsatt ska vara en aktiv partner så att våra forskare på bästa sätt kan dra nytta av de stora resurser och det nätverk som EIT Health erbjuder.

Om man vill veta mer om möjligheten att söka innovationsmiljoner från EIT Health, hur gör man?
– Då vill jag slå ett slag för det informationsmöte som arrangeras fredagen den 26 januari i Segerstedthuset och dit alla forskare vid Uppsala universitet är välkomna. Då är vi flera som kommer att berätta om den pågående utlysningen EIT Health 2019 call for innovation projects. Hoppas vi ses där!

Slutligen och apropå utlysning, vad ska man särskilt ska tänka på när man söker innovationspengar från EIT Health?
– Ha koll på konkurrensen - vad finns det för projekt som vill lösa samma problem som du vill lösa? Här tycker jag att man ska använda oss på UU Innovation som källa för ”business intelligence” – med vår hjälp kan du få bättre koll på hur marknaden ser ut för det du vill utveckla. Det är också viktigt att ha en genomtänkt och grundad plan för hur din lösning ska nå ut och få genomslag på marknaden. Slutligen så måste det finnas tydliga roller för de olika parter som ingår i projektet och inte minst, en glasklar motivering till vilken skillnad finansieringen från just EIT Health kan göra.

Välkommen att kontakta Andy Browning

Mer information om EIT Health 2019 call for innovation projects
Mer information om EIT Health vid Uppsala universitet
Mer information om UU Innovation