UU Innovation

Välkommen till AIMday Sustainable Cities 2018

I höst är det premiär för AIMday Sustainable Cities - en dag då vi samlar akademiska forskare, företag, offentliga och ideella organisationer med intresse för att bidra till lösningar för mer hållbara städer. Med utgångspunkt från utmaningar hos företag och organisationer bidrar forskare med kunskap och nya perspektiv. Målet är att identifiera möjliga lösningar på frågeställningar och problem och att identifiera områden att samarbeta kring.

Mer info och anmälan

Välkommen till AIMday Materials 2018

För elfte året i rad arrangerar vi AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet och bjuder in akademiska forskare och företag som tillsammans diskuterar industriella utmaningar kopplade till material. Frågeställningarna kommer från företagen och forskarna bidrar med sin kunskap för att ge nya insikter, perspektiv och idéer om möjliga lösningar. Vi hoppas att årets evenemang kommer att locka både nya och tidigare deltagare och precis som tidigare år vara en uppskattad arena för nätverkande och kunskapsutbyte.

Mer info och anmälan

”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt utbildningspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.  

Intervju med Pontus

Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV - registrering är öppen

Doktorander erbjuds en poänggivande kurs om skydd av immaterialrättsliga tillgångar och kommersialisering i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. Kursen ges två gånger per år och nästa omgång startar i oktober 2018.

Kursen som motsvarar 2 hp, ger grundläggande kunskaper om IPR och kommersialisering av forskningsresultat och ger deltagarna verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde. Kursen hade premiär i september 2017 inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och intresset var stort. Sedan dess har den genomförts även för doktorander inom vetenskapsområdet medicin och farmaci. Kursen kommer tillsvidare att ges en gång per termin.

Registrering är öppen för kursen som startar i oktober 2018.

Mer information och registrering

Kontaktperson på UU Innovation är Nhils Forslund.

Tillbaka till nya utmaningar

Hallå där… Andy Browning, som nu är tillbaka på jobbet som samverkansledare vid UU Innovation efter två år som EIT Health Director for Innovation Projects med placering i München.

Intervju med Andy