Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

Nu ges doktorander och övriga medarbetare på Uppsala universitet återigen chansen att ta en kurs om immaterialrätt och kommersialisering som ges i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. Anmälan till kursen som börjar i september är öppen.

Kursen som motsvarar 3 hp, ger deltagarna en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges av Patent- och registreringsverket, PRV i samarbete med UU Innovation.

Kursen omfattar fyra tillfällen under perioden 24 september till 15 oktober. Välkommen med din anmälan!

Mer information och anmälan

Vägen till marknaden för medicintekniska innovationer

Vad krävs för att utveckla en ny medicinteknisk produkt och hur går man till väga för att få den använd inom i hälso- och sjukvård? Hur kan nya, mindre företag förbereda sig för att öka chanserna att lyckas? Den 24 april arrangerade UU Innovation en nätverksträff för att ge forskare som utvecklar medicintekniska lösningar ökad kunskap inom området och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Om kvällen i korthet kan du läsa här.

Ta del av Läsvärt


Läsvärt är en tidning som riktar sig till forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet men som kan läsas med behållning av alla med intresse för spännande samverkans- och innovationsprojekt vid Uppsala universitet. I tidningen beskrivs ett urval av dessa projekt och forskarna bakom samt även exempel på det stöd som finns att få för innovationsutveckling vid Uppsala universitet.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pdf

Accessmagasinet

Ett välfyllt magasin om samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, som bland annat innehåller "The process for success - 5i" och många olika berättelser om goda samarbeten och initiativ. Magasinet Access togs fram som en del av ett treårigt samverkansprojekt mellan Linköping, Uppsala och Örebro universitet. Projektets syfte var att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pfd

Med önskan om inspirerande läsning!

”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt utbildningspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.  

Intervju med Pontus