Att vara mentor

Vi har frågat några mentorer om varför de valt att engagera sig och vad de får ut av sitt mentorskap.

Marie Wulff

Head of Product Governance and Compliance, CTO office, GE HealthCare Life Sciences.

Varför har du valt att bli mentor?
–  Jag har arbetat många år inom forskning och utveckling, finns nära innovationsarbetet och har dessutom varit mentor inom företaget. Med den bakgrunden tyckte jag det skulle vara givande att vara mentor till en akademisk forskare med intresse för kommersialisering.

Vad handlar mentorskapet om för dig?
–  Att vara ett bollplank, en diskussionspartner och inspiratör.

Vad får du ut av att vara mentor?
–  Ny kunskap och nya insikter, personlig utveckling.

Marie Wulff är disputerad inom fysikalisk farmaceutisk kemi vid Uppsala universitet och har arbetat i ledande funktioner inom life science och medtech-industrin i närmare 20 år. Hon har varit verksam inom funktioner som forskning och utveckling, portföljhantering, produktion och regulatoriska frågor.

Jon-Sverre Schanche

Senior Director Scientific Collaborations, Thermo Fisher Scientific.

Varför har du valt att bli mentor?
–  Det är spännande och givande att hjälpa unga människor framåt i karriären. Jag har själv saknat mentorskap i min utveckling genom åren, men har haft förmånen att hjälpa egna medarbetare och andra till utveckling i sina karriärer.

Vad handlar mentorskapet om för dig?
–  Att se och reflektera runt utveckling av en affärsidé samtidig som forskaren tar till sig ny kunskap om hur man bygger bolag, marknadsför sina produkter eller tjänster och vara med när forskaren begränsar sina alternativ genom beslut och ser konsekvenserna.

Vad får du ut av ditt engagemang?
–  Att dela med sig av erfarenheter och lära av forskarens erfarenheter under resans gång gör att man kan få nya perspektiv och inte fastna i de gamla. Det är också en glädje i att se andra utvecklas.

Jon-Sverre Schanche är disputerad i biokemi och har en lång karriär inom life science-industrin där han lett forskningsverksamheter inom stora internationella bolag och varit vd för startup-bolag. Läkemedelsutveckling och utveckling av diagnostiska produkter är bara några av de områden han arbetat med genom åren.

Mats Klaar

VD, PCG Solutions AB.

Varför har du valt att bli mentor?
–  Av två anledningar - dels för att jag brinner för entreprenörskap och dels för att hjälpa och sporra människor.

Vad handlar mentorskapet om för dig?
–  Att få andra människor att växa.

Vad får du ut av ditt engagemang som mentor?
–  Ett stort mentalt energitillskott då jag känner att jag kunnat bidra och dessutom få möjlighet att själv lära mig nya saker.

Mats Klaar har under huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom life science. Efter en civilingenjörsexamen i teknisk fysik inledde han sin karriär som systemutvecklare men gick sedan vidare till försäljning och marknadsföring. Idag leder han ett mjukvarubolag som är globalt verksamt inom kliniska prövningar.