Mentor4Research vid Uppsala universitet

Vidga dina vyer

Mentorprogram för doktorander och forskare vid Uppsala universitet.
Välkommen med din ansökan!

Mentor4Research ger forskare möjlighet att tillsammans med en affärsinriktad mentor:

  • få en djupare inblick i och förståelse för kommersialiseringsprocessen
  • öka sina kontaktytor mot näringslivet
  • göra en första utvärdering av den kommersiella potentialen i sin forskning

Mentorerna har många års erfarenhet från näringslivet och handplockas utifrån varje forskares individuella situation och behov.

Programmet är kostnadsfritt och innehåller utöver mentorskap även föreläsningar och workshoppar och erbjuder rika möjligheter till nätverkande, både inom och utanför akademin.

Mentor4Research är ett årligt program som löper från februari till november. Ansökningsperioden är 15 jun-15 oktober varje år.

Öppet för alla - oavsett forskningsområde

Mentor4Research riktar sig till forskare och doktorander inom alla forskningsområden - från naturvetenskap och teknik till medicin och humaniora och samhällsvetenskap. Det krävs inga förkunskaper om kommersialisering utan programmet är särskilt till för dem med liten eller ingen erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat men där ett intresse finns för att lära sig mer.

Rekommenderat av andra forskare

9.3 på en 10-gradig skala blev det genomsnittliga betyget när forskarna som deltog i 2015-års Mentor4Research svarade på frågan om man skulle rekommendera programmet till andra forskare.

Även mentorerna gav det genomsnittliga betyget 9,3 på frågan om man skulle rekommendera andra att acceptera en inbjudan att bli mentor.

Tummen upp alltså!

Röster om Mentor4Research

Vi har bett tre forskare från olika forskningsområden att dela med sig sina tankar om programmet.

Läs mer här

Bli mentor

Mentor4Research vill överbrygga gapet mellan forskarens värld och affärsvärlden. Vill du vara med?

Vi söker erfarna personer från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till drivna forskare som är nyfikna på kommersialisering och vill lära sig mer om affärslivet.

Att vara mentor är ett hedersuppdrag. Många av våra tidigare mentorer vittnar om att de haft stor utväxling av sitt engagemang.

För dig som vill veta mer

Söker svar på stress i skolan

Den psykiska ohälsan hos barn ökar men man vet inte riktigt varför. Det menar Malin Eriksson som vill söka efter svar med ena foten i forskningen och den andra i företagsvärlden. Första steget blev Mentor4Research.

Läs intervjun med Malin

Fortsatta kliniska tester för unik cancerbehandling målet för VirEx

Med företaget VirEx söker Di Yu efter möjligheter att finansiera nästa fas av kliniska tester för en ny typ av cancerbehandling med ett designat virus. I UU Innovations Mentor4Research-program får han hjälp att ta forskningens resultat till patienten i sjukhussängen. Tillsammans med sin mentor Margaretha Gadnell kan han reda ut vilken väg företaget ska gå.

Intervju med Di och Margaretha

Hittar nya vägar att sprida sin forskning

Mia Skott är doktorand vid Historiska institutionen och sökte till Mentor4Research för att få möjlighet att lära sig mer om media och hitta nya vägar för att kunna sprida sin forskning. Hon fick ett gott stöd i sin mentor Christina Jutterström, journalist och tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt vd för SVT.

Läs intervjun med Mia

Ett life science-företag föds

Bollplank, dörröppnare och inspirationskälla. Louise Dubois, forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har god hjälp av sin mentor Lena Söderström för att kommersialisera sin idé om ett nytt och bättre test av prostatacancer.

Intervju med Louise och Lena
 

Näringslivsprofiler lotsar unga forskare

– Sverige kan bli ännu bättre på att fånga upp möjligheterna inom akademin, konstaterar Mårten Winge, vd på Medical Vision och en av tio mentorer som inom ramarna för Mentor4Research hjälper unga forskare att ta sina innovationer ut på marknaden.

Mårten Winge är mentor till Erik Gullberg, forskare i mikrobiologi, och tillsammans utgör de ett av tio team inom Mentor4Research vid Uppsala universitet 2016.

Intervju med Mårten och Erik

Uppsala universitet först ut som programpartner

Sedan 2016 driver Uppsala universitet Mentor4Research i egen regi. Programmet drevs under 10 år av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som från 2016 introducerade en ny modell med lokala program och där Uppsala universitet var först ut att bli programpartner. Mentor4Research vid Uppsala universitet drivs av UU Innovation och programmet är en del av det innovationsstöd som erbjuds forskare.

Kontakt

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Anna Franzén eller Nhils Forslund, programansvariga för Mentor4Research vid Uppsala universitet.