10 goda skäl att kontakta oss - för dig som forskar vid Uppsala universitet

 1. Du har ett forskningsresultat som du tror andra kan ha nytta av. Eller rentav en idé om en ny produkt eller tjänst.
   
 2. Du vill bredda ditt nätverk med kontakter utanför akademin.
   
 3. Du vill skydda din idé eller resultat med patent eller annan IP.
   
 4. Du vill veta mer om externa organisationers utmaningar och kunskapsbehov och hur de relaterar till din forskning.
   
 5. Du vill samarbeta med ett företag eller annan organisation utanför akademin.
   
 6. Du har frågor om avtal, immateriella rättigheter, uppfinnarskap och ägarskap i samarbeten med företag eller andra externa partners.
   
 7. Du är intresserad av att få en mentor från näringslivet och lära dig mer om kommersialisering.
   
 8. Du behöver finansiering för att utveckla din affärsidé eller ditt samarbete med extern partner.
   
 9. Du behöver hjälp med nyttiggörande i forskningsansökningar eller med hanteringen av hur immateriella tillgångar ska ägas och regleras när flera parter är involverade.
   
 10. Du vill att vi besöker din institution eller forskargrupp och berättar hur vi kan stötta samverkan och nyttiggörande kopplat till innovation och entreprenörskap - utifrån era förutsättningar.

Kontakta oss redan idag!