UU Innovation

UU Innovations samverkansledare

Teknik och naturvetenskap

Ernesto Gutiérrez, 018-471 7151

Jin Moen, 018-471 7270

Harris Stamatopoulos, 018-471 7456

Torbjörn Fängström (tjänstledig t.o.m 171231)

Medicin och farmaci

Anna Franzén, 018-471 7483

Cecilia Nilsson, 018-471 1799

Andy Browning, 018-471 3559

Humaniora och samhällsvetenskap

Michael Funke, 018-471 7492

Anna Grönberg, 018-471 7045

Campus Gotland

Gustav Melén, (tjänstledig)

Branschansvariga lotsar företag och organisationer rätt

Vi hjälper ditt företag eller din organisation att hitta rätt ingångar på Uppsala universitet utifrån verksamhetsområde och intresse.

Sök branschansvarig