UU Innovation

Event

AIMday Precision Medicine 15 juni

Vårens AIMday inom life science vid Uppsala universitet tar sig an det spännande området precisionsmedicin, som blir allt viktigare för diagnostik och behandling av sjukdomar. Det här är en dag då vi för samman akademiska forskare, kliniker och företagsrepresentanter för diskussioner kring precisionsmedicinens utmaningar och möjligheter.

Mer information och anmälan

Almedalen 6 juni: Att riva murar och öppna dörrar - hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till varandra?

Välkommen att delta under ett inspirerande seminarium och diskutera samverkan mellan akademi och näringsliv på Almedalsveckan!

Vi tar avstamp från de erfarenheter vi gjort i projektet ACCESS som vi driver tillsammans med universiteten i Linköping och Örebro. Arbetet inom projektet syftar till att minska gapet mellan små och medelstora företag och akademi och vi berättar hur vi tillsammans förbättrat vårt arbetssätt för att skapa fler samarbetsprojekt och vilka resultat det gett.

Seminariet kommer också att ta upp flera viktiga frågor för diskussion med panel och publik; hur kan samverkansstödet utvecklas ytterligare? Hur kan vi bättre förstå drivkrafterna för samverkan hos företagen? Hur kan vi öka kunskapen om akademin som en resurs i företagens verksamhetsutveckling? Vad krävs för att bygga hållbar samverkan och långsiktiga relationer?

Medverkar gör bland andra: Günter Mårder, vd på Företagarna, Katarina Blomkvist, docent på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas och Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Tid: Torsdagen den 6 juli, kl. 11-12 med efterföljande mingellunch
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B23

Mer information

AIMday Materials 26 oktober

För tionde året bjuder vi in industrin till AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet för att möta forskningsfronten inom det materialvetenskapliga området. Precis som tidigare år hoppas vi att den här dagen blir en arena där nya kontakter etableras och samarbeten tar form.

Mer information och anmälan