UU Innovation

Event

Almedalen 6 juli: Att riva murar och öppna dörrar - hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till varandra?

Välkommen att delta under ett inspirerande seminarium och diskutera samverkan mellan akademi och näringsliv på Almedalsveckan!

Vi tar avstamp från de erfarenheter vi gjort i projektet ACCESS som vi driver tillsammans med universiteten i Linköping och Örebro. Arbetet inom projektet syftar till att minska gapet mellan små och medelstora företag och akademi och vi berättar hur vi tillsammans förbättrat vårt arbetssätt för att skapa fler samarbetsprojekt och vilka resultat det gett.

Seminariet kommer också att ta upp flera viktiga frågor för diskussion med panel och publik; hur kan samverkansstödet utvecklas ytterligare? Hur kan vi bättre förstå drivkrafterna för samverkan hos företagen? Hur kan vi öka kunskapen om akademin som en resurs i företagens verksamhetsutveckling? Vad krävs för att bygga hållbar samverkan och långsiktiga relationer?

Medverkar gör bland andra: Günter Mårder, vd på Företagarna, Katarina Blomkvist, docent på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas och Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Tid: Torsdagen den 6 juli, kl. 11-12 med efterföljande mingellunch
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B23

Har du inte möjlighet att delta i seminariet kan du se det live eller i efterhand. Webbsändning

Mer information

AIMday Materials 26 oktober

För tionde året bjuder vi in industrin till AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet för att möta forskningsfronten inom det materialvetenskapliga området. Precis som tidigare år hoppas vi att den här dagen blir en arena där nya kontakter etableras och samarbeten tar form.

Mer information och anmälan